DISCOGRAPHY

High On Endor

ENG

Endor, the moon orbiting the planet of the same name. Based in the Outer Rim, its unique climate allows the growth of various plants, including those, whose breed and sale is strictly forbidden by the Empire.

Han Solo by command of Huts embarks on a dangerous mission. His objective is to acquire flowers of secret green plants, cultivated by the primitive race of Ewoks. These flowers when combusted, give off an amazing scent, having a positive effect on all parts of the body, adding strength and increasing perception.

Is Han Solo a proper smuggler to stay ahead of the competition, get past the patrols and spies of the Empire and be the first to reach the growers from Endor? Everything is in the hands of the force, in which Han does not believe.

PL

Endor to księżyc krążący wokół planety o tej samej nazwie, umiejscowionej w Zewnętrznych Rubieżach. Jego unikalny klimat pozwala na rozwój wielu gatunków roślin, również tych, których hodowla i sprzedaż jest surowo zakazana przez Imperium.

Han Solo, z polecenia Hut’ów, wyrusza w niebezpieczną misję. Jego celem jest zdobycie kwiatów sekretnych zielonych roślin, uprawianych przez prymitywną rasę Ewoków. Kwiaty te, podczas spalania wydzielają niesamowitą woń, która wpływa pozytywnie na wszystkie elementy organizmu, dodaje sił i zwiększa percepcję.

Czy Han Solo jest na tyle dobrym przemytnikiem by wyprzedzić konkurencję, ominąć patrole i szpiegów Imperium i jako pierwszy dotrzeć do plantatorów z Endor’a? Wszystko w rękach mocy, w którą Han zdaje się nie wierzyć.

DOWNLOAD: