DISCOGRAPHY

The Man With A Lightsaber

ENG

IN DARK TIMES, DURING THE REIGN OF THE EMPIRE, JEDI KNIGHTS WERE BANISHED. HANDS, HOLDING THE LIGHT SABERS AND GUARDING THE ORDER AT ONE TIME, ARE THE POWERFUL WEAPON OF RENEGADES. JEDI KNIGHTS ARE OBLIGED TO MOVE ACROSS THE GALAXY UP TO ITS FARTHEST FRONTIERS. TRACKED BY HEADHUNTERS AND TROOPS OF THE EMPIRE, THEY ARE STILL TRYING TO FIGHT WITH TYRANNY. AMONG THEM THERE’S HIM, PERFECT AIRMAN, FORCE HOLDER, MAN WITH THE LIGHTSABER.

THE LATEST ALBUM OF LUKE OB IS JEDIFUNK ON HIGHEST SWINGS. THERE ARE OF COURSE CONTINUATIONS OF SOUNDS FROM THE PREVIOUS ALBUMS, BUT THE PRACTICED EAR FOR MUSIC IS ABLE TO HEAR HIGHER VOLUME OF SOUND TRIALS. THE FORCE IS ABSOLUTELY EVERYWHERE, DRUMS ARE STARTING WITH ALL THEIR MIGHT AND THE CUTTING SAMPLES ARE CREATING SUITABLE ATMOSPHERE.

MAY THE FORCE BE WITH YOU!

PL

W MROCZNYCH CZASACH, POD PANOWANIEM IMPERIUM, JEDI ZOSTALI SKAZANI NA BANICJE. RĘCE TRZYMAJĄCE MIECZE ŚWIETLNE, KIEDYŚ STRZEGĄCE PORZĄDKU, DZIŚ SĄ IKONĄ RENEGATÓW. RYCERZE JEDI PRZEMIESZCZAJĄ SIĘ Z MIEJSCA NA MIEJSCE, AŻ PO NAJDALSZE ZAKĄTKI GALAKTYKI. TROPIENI PRZEZ ŁOWCÓW GŁÓW I ODZIAŁY IMPERIUM, NIE ZAPRZESTAJĄ JEDNAK WALKI Z TYRANIĄ. POŚRÓD NICH JEST ON: DOSKONAŁY PILOT, UŻYTKOWNIK MOCY, CZŁOWIEK Z MIECZEM ŚWIETLNYM.

NOWY ALBUM LUKE OB TO JEDIFUNK NA NAJWYŻSZYCH OBROTACH. MAMY TU OCZYWIŚCIE DO CZYNIENIA Z KONTYNUACJĄ BRZMIEŃ Z POPRZEDNICH ALBUMÓW, ALE WPRAWNE UCHO SZYBKO WYCHWYCI WIĘKSZE NATĘŻENIE EKSPERYMENTÓW Z DŹWIĘKIEM. MOC JEST WSZECHOBECNA, BĘBNY RUSZAJĄ CAŁYM CIAŁEM, A CIĘTE SAMPLE BUDUJĄ ODPOWIEDNIĄ ATMOSFERĘ.

MIŁEGO SŁUCHANIA I NIECH MOC BĘDZIE Z WAMI!

DOWNLOAD: